Veelgestelde vragen pedicure behandeling

Wij werken met diverse podotherapeuten samen. Soms dient een bijbetaling door u zelf plaats te vinden voor een stuk persoonlijke verzorging voor personen met diabetes, die via de podotherapeut het medisch noodzakelijke deel, vanuit de basisverzekering, vergoed krijgen.

Let op: met iedere cliënt is door de podotherapeut afgesproken wat het maximale aantal behandelingen zal zijn die per jaar vergoed gaat worden. Ook heeft de podotherapeut met iedere cliënt afgesproken dat ze nog eenmaal voor controle bij hen moeten komen. U dient daar zelf de afspraak voor te maken.

Veelgestelde vragen

Waarom dragen wij als pedicure plastic handschoenen, een mondkapje en een schort?

Wij werken volgens de regels van de Code Voetverzorging. Deze zijn opgesteld door de branchevereniging voor pedicures, waar wij bij zijn aangesloten, in samenwerking met het HBA, Hoofd Bedrijfschap Ambachten. Wij pedicures worden tijdens ons werk voortdurend blootgesteld aan mogelijk nadelige gevolgen van de materialen, waarmee wij u moeten behandelen. Die materialen hebben geen nadelige gevolgen voor uw gezondheid en/of welbevinden.

Regelen wij als pedicure voor u ook de vergoeding, die u voor uw voetverzorging van uw zorgverzekeraar ontvangt?

Het ligt aan de polis, die u hebt afgenomen bij uw zorgverzekeraar, of u in aanmerking komt voor een behandeling, die geheel of gedeeltelijk wordt vergoed. Indien uw huisarts u voor deskundige behandeling doorverwijst naar de gespecialiseerde pedicure, omdat u in de zogenoemde risicogroepen valt (diabetes, reuma, risicovoet), komt u in aanmerking voor vergoeding. Wij kunnen u daarover wellicht enige voorlichting bieden, maar het ligt binnen uw eigen verantwoordelijkheid om uzelf naar behoren en behoefte (eventueel aanvullend) te verzekeren.

Uw zorgverzekeraar heeft u voorgerekend dat u tot een bepaald bedrag per jaar aan voetverzorging vergoed krijgt. Toch valt de factuur per behandeling van ons hoger uit. Hoe kan dat?

De hoogte van de vergoeding door de zorgverzekeraar hoeft niet perse even hoog te zijn als de factuur die u van ons ontvangt. Mogelijk valt de vergoeding binnen de hoogte van de factuur, maar het kan ook voorkomen dat wij u een (iets) hoger bedrag in rekening brengen. Dat kan bijvoorbeeld samenhangen met de gecompliceerdheid van de behandeling. Het beste kunt u de uitkering van de zorgverzekeraar beschouwen als een (flinke) bijdrage in de vergoeding van uw kosten. Informeert u daarom altijd voorafgaande aan de behandeling bij ons over de te volgen procedure.

Wij als pedicure bevelen u soms voet- en/of huidverzorgingsmiddelen aan. Bent u deze verplicht om af te nemen?

U bent absoluut niet verplicht deze producten of middelen van ons af te nemen. Wij lichten u voor over de verzorgingsmiddelen, die volgens ons expertise en vakervaring het beste bij u passen.

ddfds