MG_6822-huidverbetering-produkten

Privacybeleid

Privacy

Schoonheidsinstituut Allure vindt het belangrijk om zorgvuldig met uw persoonsgegevens om te gaan en om u daar goed over te informeren. Op deze pagina leest u wat wij doen om uw gegevens te beschermen.

Wat is een persoonsgegeven?

Een persoonsgegeven is informatie die herleidbaar is tot u als persoon. Bijvoorbeeld uw naam, uw huisadres of e-mailadres. Op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens vindt u meer informatie over de definitie van persoonsgegevens.

Hoe komen wij aan persoonsgegevens?

Hebt u als consument contact met Schoonheidsinstituut Allure?

Bij uw eerste bezoek aan ons instituut registreren wij uw naam, adres, e-mailadres en telefoonnummer. Indien nodig volgt een intakegesprek waarin wij u diverse vragen stellen die van belang zijn voor het al dan niet verlenen van de gevraagde dienst. Alle informatie die wij van u registreren, hebben wij van u zelf ontvangen.

Wat doen wij met uw persoonsgegevens?

Ondergaat u als consument een behandeling bij Schoonheidsinstituut Allure? Dan registreren wij uw naam, adres, e-mailadres en telefoonnummer in ons administratiesysteem.

Afhankelijk van de soort behandeling kan het zijn dat de behandeling voorafgegaan moet worden door een intakegesprek. Tijdens dit intakegesprek wordt vaak medische (dan wel medisch getinte) informatie gevraagd. Dit is noodzakelijk om te beoordelen of de betreffende behandeling bij u mag worden uitgevoerd en, indien de behandeling mogelijk is, om deze dan ook op de juiste wijze te kunnen uitvoeren. Ook voor het verstrekken van een passend advies is deze informatie van groot belang. Deze informatie wordt niet digitaal bewaard, maar fysiek achter slot en grendel.

Hoe lang bewaren wij uw persoonsgegevens nadat u contact met ons hebt opgenomen?

Uw contactgegevens blijven bewaard in ons administratiesysteem. Alle informatie die wij hebben verzameld in het kader van uw behandeling worden verwijderd op het moment dat deze gegevens niet meer nodig zijn. Zolang een behandeltraject lopende is en/of vervolgbehandelingen in de nabije toekomst (maximaal 6 maanden) te verwachten zijn blijven deze gegevens bewaard.

Wij registreren ook wanneer en voor welke behandeling u bij ons bent geweest. Deze historie blijft bewaard.

Hoe beveiligen wij uw persoonsgegevens?

Uw NAW-gegevens slaan wij op in ons administratiesysteem op een beveiligde computer. Alle aanvullende (medische) informatie wordt fysiek bewaard in een afgesloten ruimte.

Delen wij uw gegevens met derden?

Nee. Wij delen uw gegevens nooit met derden, tenzij u ons daar zelf schriftelijk toestemming voor heeft gegeven (denk bijvoorbeeld aan overleg met een (cosmetisch) arts, huisarts, podoloog of  fysiotherapeut).

Meer weten?

Hebt u vragen over dit privacy statement? Of over de manier waarop wij met uw persoonsgegevens omgaan? Wij geven u graag uitleg.

Contactinformatie

Schoonheidsinstituut Allure
Commissarislaan 108
8016 LC Zwolle
Tel: 038 – 46 04 505
E: info@schoonheidsinstituutallure.nl